Uppdatering av generella riktvärden och riktvärdesmodellen

Naturvårdsverket har uppdaterat de generella riktvärdena och riktvärdesmodellen, vilket innebär att riktvärdena för några ämnen har ändrats samt att riktvärden för ett antal ämnen har tillkommit. På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om vilka ämnen som berörs:

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/Uppdaterat-berakningsverktyg-och-nya-riktvarden/


Anmälningssidan till NORDROCS  har nu öppnat och programmet ligger på hemsidan! I år är det ett väldigt intressant program som vi hoppas kommer att locka många deltagare. Nytt för i år är möjligheten till att delta i posterpresentationer och matchmaking. Som vanligt på NORDROCS så finns också den mycket uppskattade möjligheten att delta som sponsor eller utställare. I år väljer utställarna själva var de vill stå i lokalen så det är bra att vara ute i god tid. Till NORDROCS 2014 i Stockholm kom drygt 400 deltagare och över 30 utställare.

Renare Marks Vårmöte 2017 anordnas i Malmö – 29-30 mars (studiebesök 28 mars) – med temat ”Från ax till limpa”. Läs mer om arrangemanget och planeringen här!

Presentationerna från seminariet i Örebro om hållbarhet och vinster med EBH ligger nu på hemsidan.

Hur går det med de olika saneringsprojekten i Sverige, vilka frågor är media och allmänheten intresserade av, vad händer i omvärlden? Svar på det får du genom att börja dagen med Nyhetsservice – uppdateras varje arbetsdag!


SGI har varit projektledare för ett större europeiskt samarbetsprojekt, Ibracs, där målsättningen var att ta fram metoder för att bättre bedöma hur marklevande organismer påverkas i förorenade områden. Fokus har legat på enkla kemiska metoder som kan användas vid platsspecifika riskbedömningar. Läs mer här!

TUFFO projektet har som en del av sitt arbete startat Applicera, ett treårigt forskningsprojekt som ska utveckla en lättanvänd (applicerbar) metodik för platsspecifik riskbedömning av förorenade områden i syfte att skydda markmiljön. Läs mer på projektets hemsida.

Missa inte Åtgärdsportalen, en hemsida som SGF driver och som syftar till att ge utökad kunskap om åtgärdsalternativ för förorenade områden och visa vilka företag som finns med erfarenhet av metoderna.


På gång i de regionala och tematiska avdelningarna

Renare Mark Öst

Renare Mark Väst

Renare Mark Mälardalenbjuder in till femkampen! 2016-09-15 i Stockholm

Renare Mark Syd

Renare Mark Norr


Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen, följ vår frekvent uppdaterade nyhetsservice! Nyhetstips från medlemmar är välkomna och kan skickas till info@renaremark.se

Kalendarium  Information om nätverkets egna aktiviteter eller i samarbete med andra.

NICOLE – Nyheter 

Lediga jobb uppdaterad 7 augusti
Nytt!Länsstyrelsen i Södermanland söker Funktionschef miljöskydd och förorenade områden
Nytt!Länsstyrelsen i Norrbotten söker en miljöhandläggare, inriktning förorenade områden
NCC Teknik söker Miljöspecialist inom mark- och vattenmiljö
Orbicon söker Projektledare inom förorenade områden till Göteborg
Svevia söker produktionschefer och arbetsledare
WSP söker Gruppchef inom förorenade områden, miljökvalitet och vatten – Stockholm/Mälardalen
SGU söker kvalificerad projektledare med grundvattenkemisk kompetens
Länsstyrelsen i Jönköpings län söker Handläggare av förorenade områden
Svalövs kommun söker Vik.Biträdande projektledare till BT Kemi
WSP söker en erfaren uppdragsledare/handläggare – miljökonsult inom klorerade lösningsmedel
Golder söker Entreprenadingenjör till ett av Sveriges viktigaste miljöprojekt
Vatten och Samhällsteknik söker miljökonsult inom förorenade områden till Jönköping
Orbicon söker Affärsområdeschef till Luleå
Orbicon söker Projektledare till sitt kontor i Luleå
Golder utlyser flera lediga tjänster inom förorenade områden och geoteknik
Orbicon söker en Erfaren Uppdragsledare inom Förorenade områden till sitt Stockholmskontor

 

Externa kurser och konferenser – uppdaterad 28 juni
INEF 2016, The international network of environmental forensics, konferens 27-30 juni, Örebro
Miljöprovtagare – Certifiering jord/grundvatten, SGF, 26-30 september, Prel. endast om vårens kurs blir fullbokad
Miljötekniska markundersökningar, SGF, 17-20 oktober, Prel. endast om vårens kurs blir fullbokad
Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder, SGF 18-19 oktober, Bålsta
Förorenade byggnader, SGF, 20-21 oktober, Bålsta
Miljöprovtagare – Allmän kurs provtagning certifiering, SGF, 9-11 november, Prel. endast om vårens kurs blir fullbokad 
Riskbedömning av förorenade område, SGF, 16-17 november, Stockholm

Arkiv – Här hittar ni alla tidigare nationella arrangemang, oftast med presentationerna i pdf-format. De lokala avdelningarnas arrangemang hittar ni under respektive avdelning.


Prenumerera på Renare Marks arrangemang i newsfeed!  

Nätverket Renare Mark finns även på LinkedInFacebook och Twitter!  Gå in på Facebook och gilla nätverket så får du uppdateringar om lediga jobb, nätverkets arrangemang mm direkt till din Facebook sida! Föredrar du kortare notiser är Twitter ditt forum.


E-post: info@renaremark.se

Kommentarer inaktiverade.