« Tillbaka till evenemang

Lunchseminarium i Boden den 30 maj

iCal Import
Börjar
2017-05-30
Plats
Boden Business Park
Adress:
Google kartor
Teknikvägen 3, Boden, Sverige, 961 50

Region Renare Mark Norr anordnar ett lunchseminarium i Boden den 30 maj.

Temat för Lunchseminariet är stabilisering av oorganiska föreningar med hjälp av tillsatser baserat på försök utförda på en testanläggning i Boden. Den jord som försöken är utförda på kommer från en lokal förorening och har genomförts av forskare från Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet har pågått under en tid och nu finns preliminära resultat från tre års provtagning. 

Seminariet anordnas av Bodens kommun i samarbete med Nätverket Renare Mark.
För projektbeskrivning se filen Inbjudan.

 Program
10.00 Föredrag och efterföljande diskussioner
12.00 Lunch
13.00 Avslut

Föredragshållare: Jurate Kumpiene, LTU.
På lunchseminariet kommer följande frågor att behandlas:
– Vad säger resultaten från försöken i Boden?
– Hur påverkas t.ex. As av stabilisering jämfört med försök utan stabilisering?
– Kan stabilisering vara något för kommande projekt i Boden? Övriga Sverige?

Lokal och anmälan
Seminariet äger rum i konferensrum Skogen, Boden Business Park (karta ).
Seminariet är kostnadsfritt men lunch bekostas av var och en.
Anmäl ditt deltagande senast fredagen den 26 maj till Thomas Fägerman (thomas.fagerman@swerock.se). Vid anmälan uppge om du avser att stanna på lunch samt om du har behov av specialkost.