« Tillbaka till evenemang

Soil Security – Ett seminarium om markens värde

iCal Import
Börjar
2017-12-05 09:30
Slutar
2017-12-05 16:30

Nästan all mat vi äter kommer från grödor vi odlar, stor del av vårt dricksvatten renas då det passerar genom marken och syret vi andas kommer från växter som behöver jord att växa i. Välmående jordar är en livsviktig resurs som vi vill uppmärksamma genom detta seminarium på World Soil Day den 5 december. Dagen anordnas tillsammans med Statens geotekniska institut och Sydsvenska Miljörättsföreningen.

Soil Security är ett koncept som alla kanske inte är helt bekanta med. Vi inleder dagen med en introduktion där vi tittar närmare på syftet med Soil Security och de fem dimensioner som ryms i konceptet. Med föredragshållare från bland annat Chalmers, Enetjärn Natur, SGI, Kemakta och Setterwalls studerar vi sedan varje dimension närmare.

Vilka grundförutsättningar för markfunktioner har olika typer av jordar, och hur påverkas funktionen av mänskliga aktiviteter så som hårdgjorda ytor, utsläpp av föroreningar och tillförsel av fyllnadsmassor? Hur bedömer man markfunktionen i en jord, vilka verktyg finns? Går det att bedöma markens värde och vad har marken för värde i byggentreprenörens kalkyler? Ett steg mot att bättre bevara våra jordar är om beslutsfattare, markägare och allmänheten förstår markens värde – hur ökar vi kunskapen om markens betydelse? Ett annat steg är lagstiftning, hur skyddas markfunktioner idag i svensk lagstiftning, hur fungerar regleringen av markmiljöfrågor i praktiken? Och kan Soil Security-konceptet tillämpas vid arbetet med förorenade områden?

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett

Kostnad för medlem i Renare Mark: 1 800 kr/person exkl. moms. Kostnad för icke medlem: 2 100 kr/person exkl. moms. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan skickas till hanna@enviromiljoteknik.se – anmälningsblankett skickas senast den 26 november 2017! Har du frågor är du välkommen att ringa Hanna: 0706 93 00 56