« Tillbaka till evenemang

Vårmötet 2018

iCal Import
Börjar
2018-03-20 08:00

Vårmötet 2018 går av stapeln den 21-22 mars i Norrköping. Vi inleder med ett studiebesök och mingel den 20 mars och har vår traditionsenliga festmåltid den 21 mars.

Hösten är i antågande men redan nu ser vi fram emot nästa års höjdpunkt – Vårmötet. Med temat Exploatera – massor att hantera vill vi med hjälp av aktörer från hela branschen ta upp viktiga ämnen kopplade till exploatering och hållbar masshantering. Vi vill belysa utmaningarna med att exploatera och samtidigt resurseffektivisera och ta hänsyn till uppsatta hållbarhetsmål.

Vi efterlyser nu era erfarenheter, praktiska exempel och kunskaper inom cirkulär ekonomi, alternativa saneringsmetoder, juridik och detaljplaneprocessen kopplat till exploatering och masshantering.

Se Call for abstract (also in English!)!