Region Mälardalen

Styrelsen 2017
Anna Kruger, ordförande – Västerås stad Fastighetskontoret
Helene Spets – Bjerking
Ida Lindén – Länsstyrelsen Uppsala
Marie Carlberg – Ekokem
Hanna Hatschek – ALS Scandinavia

Nätverket Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar:
Sofia Billersjö – Golder
Peter Heljesten – Ragn Sells
Helena Thule – Orbicon

Styrelseprotokoll

Region Mälardalen bjuder in till Afterwork med seminarium och årsmöte

Den 25 januari bjuder Region Mälardalen till afterwork med kort seminarium om undersökning av Västerås deponier med geofysiska metoder. I samband med afterwork kommer vi även att ha årsmöte. Mötet hålls på Bishops Arm, Västerås kl 17,30. Presentation om undersökningar av … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Seminarium om PFAS

PFAS är en ämnesgrupp som under de senaste åren har uppmärksammats allt mer. Med detta seminarium vill vi både ge en grundläggande introduktion för de som ännu inte är bevandrade i ämnet och därefter gå ner på djupet i forskning, … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Studiebesök på Ekokems anläggning i Norrtorp, Kumla

Region Mälardalen bjuder in till ett studiebesök vid Ekokems anläggning i Norrtorp, Kumla.  Ekokems anläggning i Norrtorp är unik eftersom den har all slags behandling av avfall samlat på en plats, förbehandling, övriga behandlingar, förbränning och slutförvar. Ekokem AB ingår … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Region Mälardalen bjuder in till miljökampen!

Region Mälardalen är sin tradition trogen och redan nu är planeringen av Miljökampen igång! Vid sommarens slut och inför höstens början, bjuder Renare Mark Mälardalen in till kamp i något annat än tillståndsärenden, upphandlingar och gränsvärden. Kom och försvara er … Läs mer

Publicerat i Events, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Seminarium om PFAS – problematik och lösningar

Den 2 februari planerar Renare Mark ett seminarium om PFAS – problematik och lösningar i Stockholm. Nedan är förslag på teman för seminariet. Om du vill vara med och presentera eller har förslag på någon som skulle vara intressant att … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Region Mälardalen bjuder in till årsmöte och studiebesök

Nätverket Renare Mark Mälardalen bjuder in till studiebesök på Ragn Sells Högbytorp i Upplands Bro, nordväst om Stockholm. Kombinerat med studiebesök kommer årsmöte för region Mälardalen att hållas. På studiebesök kommer vi att diskutera vad det finns för risker vid … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Seminarium och studiebesök på Renotvätten i Visby

Nu genomförs för första gången i Sverige en termisk in situ-sanering av klorerade lösningsmedel med metoden ERH – Electrical Resistance Heating. Projektet genomförs av Region Gotland med statlig finansiering från Naturvårdsverket. Region Gotland har handlat upp det danska företaget Geo … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Miljökampen!

Vid sommarens slut och inför höstens början, bjuder Renare Mark Mälardalen in till kamp i något annat än tillståndsärenden, upphandlingar och gränsvärden. Kom och försvara er ära i en kamp om 5 grenar! Bilda ett lag om 2-4 personer och … Läs mer

Publicerat i Events, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Studiebesök Renotvätten – Renare Mark Mälardalen

Den 11 augusti genomfördes ett seminarium med studiebesök på Reno-fastigheten (RenoKemomat) Gotland. Besök arrangeras av Renare mark Mälardalen, Länsstyrelsen Gotlands Län, Region Gotland, dans­­ka fö­r­e­­ta­get Geo som ut­­­för en­t­­re­p­­re­­na­­den med svens­­ka Ge­o­­ser­­ve och Ge­o­­si­g­­ma som ut­­­för mil­jö­­kon­troll. På fastigheten pågår … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar

Region Mälardalen kallar till årsmöte den 2 mars

Region mälardalen kommer att hålla sitt årsmöte i Stockholm på Bjerkings kontor den 2 mars 2015 kl 17.00. Mer info kommer inom kort!

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region Mälardalen | Lämna en kommentar