Region Norr

Styrelsen

  • Gustaf Sjölund, Umeå (Dåva DAC), ordf vald för 2017
  • Thomas Fägerman, Boden (Swerock) vald för 2016-2017
  • Nanna Stahre, Örebro (Örebro Universitet) vald för 2016-2017
  • Pasi Peltola, Skelleftehamn/Umeå (Boliden Mineral) vald för 2016-2017
  • Anneli Persson, Luleå (Länsstyrelsen Norrbotten) vald för 2017-2018
  • Josef Bjuhr, Luleå (Orbicon AB) vald för 2017-2018

Den nya styrelsen tillsattes på årsmötet 2017-02-21.

Nätverket Renare Mark tackar avgående styrelsemedlemmar:
Anna Löfholm, länsstyrelsen i Jämtland, Östersund, Nina Andersson, WSP

Styrelseprotokoll


Studiebesök Boliden Rönnskär

NRM Norr tillsammans med Boliden Rönnskär inbjuder till studiebesök på Bolidens smältverk i Skelleftehamn. Tid: Torsdag 2017-10-12, kl 09.00 – 15.00 Plats: Boliden Rönnskär, Skelleftehamn Boliden Rönnskär är Sveriges enda smältverk för framställning av basmetaller. Smältverket på Rönnskär började byggas … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region norr | Lämna en kommentar

Lunchseminarium i Boden den 30 maj

Region Renare Mark Norr anordnar ett lunchseminarium i Boden den 30 maj. Temat för Lunchseminariet är stabilisering av oorganiska föreningar med hjälp av tillsatser baserat på försök utförda på en testanläggning i Boden. Den jord som försöken är utförda på … Läs mer

Publicerat i Events, Nätverkets nyheter, Region norr | Lämna en kommentar

Region Norr bjuder in till studiebesök och årsmöte

Den 21 februari bjuder Region Norr in till årsmöte på Dåva företagspark i Umeå. I samband med årsmötet får deltagarna besöka tre intressanta verksamheter – Miljötekniskt Center MTC, Umeå Energi och Dåva DAC. Program 09.00 Studiebesök på Miljötekniskt center, MTC … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region norr | Lämna en kommentar

Seminarium om teknikutveckling

Den 11 maj anordnar Nätverket Renare Mark ett seminarium om Teknikutveckling i Umeå. Nedan är förslag på teman för seminariet. Om du vill vara med och presentera eller har förslag på någon som skulle vara intressant att lyssna på så … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region norr | Lämna en kommentar

RM Norr – kallelse till årsmöte med studiebesök i Vasa

Den 23 februari 2016 bjuder Renare Mark Norr in till en intressant studieresa till Vasa i Finland för att studera hur man i Finland arbetar med tillsyn och efterbehandling av förorenade områden och sulfidjord. Kombinerat med studieresan kommer årsmöte för … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region norr | Lämna en kommentar

Att flytta en stad – seminarium och studiebesök i Kiruna

Att flytta en stad medför både utmaningar och möjligheter, och under två halvdagar fick vi lära oss om  flytten av Kiruna, vad arbetet innebär och hur man hanterat föroreningsproblematiken. Nätverket Renare Mark bjöd 16-17 september in till seminarium och studiebesök … Läs mer

Publicerat i Arkiv2, Events, Region norr | Lämna en kommentar

Region Norr: Studiebesök Försvarsmakten i Umeå

Nätverket Renare Mark, region Norr, bjuder in till studiebesök på totalförsvarets skyddscentrum i Umeå den 26 maj 2015 Studiebesöket hålls i samarbete med Försvarsmakten, som representeras av miljösamordnare, kemist, chef analys, representant från ITA samt representant från kompaniet. Läs mer … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region norr | Lämna en kommentar

Nätverket Renare Mark, region Norr, bjuder in till seminarium om saneringsentreprenader och kallar till årsmöte i Luleå, Umeå och Härnösand torsdag den 12/2, 2015!

Erfarenheter från saneringsentreprenader –upphandlingsstrategi vid osäkra förutsättningar Presentationer: Jonas Fagerman, Umeå kommun Johan Nordbäck, Structor Ulf Lundblad, Envix Nord AB Anders Lindström, RGS90 Moderator: Gustaf Sjölund, Dåva deponi och avfallscenter Program: 11.45 – 12.45 Gemensam lunch – var och en … Läs mer

Publicerat i Arkiv2, Events, Region norr | Lämna en kommentar

Region Norr bjuder in till Studiebesök: saneringen av Marieberg f.d. sågverksområde

Plats:       Hotell Kramm, Kramfors (Torggatan 14) + Marieberg Nu finns chansen att under sakkunnig ledning besöka en av Sveriges största pågående dioxinsaneringar! Mariebergs f.d. sågverksområde är beläget cirka sex kilometer norr om Kramfors tätort, längs östra stranden av Kramforsfjärden. … Läs mer

Publicerat i Events, Kurser och konferenser, Nätverkets nyheter, Region norr | Lämna en kommentar

Region Norr kallar till årsmöte med webinarium i Luleå, Umeå och Härnösand den 12/2!

Nätverket Renare Mark, region Norr bjöd in till webinarium om sediment och årsmöte i Luleå, Umeå och Härnösand den Onsdag den 12/2, 2014! Här är dokument från årsmötet Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmötesprotokoll I samband med mötet hölls ett webinarium … Läs mer

Publicerat i Events, Nätverkets nyheter, Region norr | Lämna en kommentar