Kalender för evenemang

Evenemangslista Kalender
iCal Import

2017-11-09

Seminarium provtagningsmetodik för jord, vatten och sediment

Nätverket Renare mark väst bjuder in till ett seminarium med fokus på representativ provtagning. I Göteborg pågår många större projekt där betydande mängder jord och grundvatten skall hanteras. Med strama budgetar skall så få prov som möjligt representera stora volymer jord och grundvatten. Renare Mark Väst arrangerar ett seminarium om hur man planerar och utför sin provtagning på ett så representativt sätt som möjligt.

Program
15.00 Välkomna
15.10 Miljöteknisk utrustning inom mark- och vattenområdet – en förutsättning, Marcel Lankreijer (Eijkelkamp Academy) och David Haag (Unoson AB)
15.30 Vikten av en historisk inventering och upprättande av provtagningsplaner, Hanna Hartmann (Enviro Miljöteknik AB)
15.50 Kaffe, smörgås och mingel
16.20 Konsten att ta repeterbara prover, Isabelle Bengtsson (Structor AB)
16.40 Representativ provtagning inför riskbedömning och åtgärdsutredning, Jessica Åberg (Liljemark Consulting)
17.00 Förorening av klorerade alifater i vatten – hur kan man tänka i fält?, Johanna Arlinger (Geosigma AB) och Henrik Bengtsson (Länsstyrelsen i Västra Götaland)
17.20 You can’t always get what you want” (Representativ sedimentprovtagning), Rodney Stevens (Professor Göteborgs Universitet)
17.50 Provhantering och analyser på laboratorium
(ALS Scandinavia AB)
18.10 Avslut
18.30 Mingel och middag för självkostnadspris (159:-) på hotellet
för de som önskar

Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg
Tid: 9 november, 2017 kl: 15:00

Anmälan
Anmäl dig senast 2017-10-25 till vast@renaremark.se Avgiften för seminariet är 250:- och då ingår fika. Anmälan är bindande och seminariekostnaden faktureras. Det finns möjlighet att stanna och äta middag efter seminariet och detta betalar du på plats till hotellet. För att uppskatta hur många som vill äta anger du i anmälan vilken rätt du i så fall vill ha:
– Kycklingbröst | krämig tomatsås | rostad potatis | ruccola
– Ångad torsk | anyapotatis | brynt smör | rostade rotfrukter
Meddela oss om du har några allergier eller om du önskar äta vegetariskt i
samband med anmälan.

 

2017-12-05

Soil Security – Ett seminarium om markens värde

Nästan all mat vi äter kommer från grödor vi odlar, stor del av vårt dricksvatten renas då det passerar genom marken och syret vi andas kommer från växter som behöver jord att växa i. Välmående jordar är en livsviktig resurs som vi vill uppmärksamma genom detta seminarium på World Soil Day den 5 december. Dagen anordnas tillsammans med Statens geotekniska institut och Sydsvenska Miljörättsföreningen.

Soil Security är ett koncept som alla kanske inte är helt bekanta med. Vi inleder dagen med en introduktion där vi tittar närmare på syftet med Soil Security och de fem dimensioner som ryms i konceptet. Med föredragshållare från bland annat Chalmers, Enetjärn Natur, SGI, Kemakta och Setterwalls studerar vi sedan varje dimension närmare.

Vilka grundförutsättningar för markfunktioner har olika typer av jordar, och hur påverkas funktionen av mänskliga aktiviteter så som hårdgjorda ytor, utsläpp av föroreningar och tillförsel av fyllnadsmassor? Hur bedömer man markfunktionen i en jord, vilka verktyg finns? Går det att bedöma markens värde och vad har marken för värde i byggentreprenörens kalkyler? Ett steg mot att bättre bevara våra jordar är om beslutsfattare, markägare och allmänheten förstår markens värde – hur ökar vi kunskapen om markens betydelse? Ett annat steg är lagstiftning, hur skyddas markfunktioner idag i svensk lagstiftning, hur fungerar regleringen av markmiljöfrågor i praktiken? Och kan Soil Security-konceptet tillämpas vid arbetet med förorenade områden?

Inbjudan
Program
Anmälningsblankett

Kostnad för medlem i Renare Mark: 1 800 kr/person exkl. moms. Kostnad för icke medlem: 2 100 kr/person exkl. moms. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan skickas till hanna@enviromiljoteknik.se – anmälningsblankett skickas senast den 26 november 2017! Har du frågor är du välkommen att ringa Hanna: 0706 93 00 56

2018-03-20

Vårmötet 2018

Call for abstract, Vårmötet 2018 – framflyttat sista datum!

Vi har fått många frågor om möjlighet att skicka in abstract lite senare än det angivna datumet, den 21 oktober. Vi har därför valt att flytta fram sista inlämningsdatum till 30 oktober.

Vårmötet 2018 går av stapeln den 21-22 mars i Norrköping, med temat Exploatera – massor att hantera. Vi vill med årets tema belysa utmaningar med att exploatera och samtidig resurseffektivisera. Planeringen är i full gång, och vi efterlyser nu era erfarenheter och kunskaper inom cirkulär ekonomi, alternativa saneringsåtgärder, juridik och detaljplaneprocessen kopplat till exploatering och masshantering. Vi väntar med spänning på att få in intressanta förslag till föredrag. 

Hälsningar

Arrangörsgruppen

Se Call for abstract (also in English!)!