Kalender för evenemang

Evenemangslista Kalender
iCal Import

2017-05-04

Studiebesök Inre hamnen

Förberedelserna inför efterbehandlingen

Nätverket Renare Mark, region Öst, bjuder tillsammans med Norrköpings kommun och SWECO in till ett spännande studiebesök vid Inre hamnen i Norrköping.

Norrköpings kommun planerar och förbereder för att skapa en ny stadsdel vid den Inre hamnen i Norrköping. Framförallt är planen att bygga bostäder men även att bygga annan centrumbebyggelse, parker och kanaler. Tidigare har industriverksamhet bl a ett gasverk och hamnverksamhet bedrivits på den utfyllda marken. Mark och grundvatten är till stor del förorenad av bland annat PAH:er, bensen och metaller. Förberedelserna inför efterbehandlingen av det tidigare gasverksområdet och hamnområdet, pågår förfullt sedan ett par år. Projektet har många utmaningar att hantera!

Vi kommer att få höra om framtidsplanerna för området, dess historik och föroreningssituation och få veta mer om arbetet i projektet fram tills idag. Vi kommer även få höra Sweco berätta om de studier som gjorts av föroreningarnas variabilitet och rumsliga samband inom hamnområdet, och om möjligheten att interpolera föroreningsutbredningen i 3D.

Vid besöket medverkar projektledare Fredrik Wallin och markmiljöspecialist Elke Myrhede från Norrköpings kommun. Från Sweco Environment medverkar miljökonsulterna Ingrid Franzén och Carolina Ersson och från Sweco Position medverkar GIS-konsulterna Sofia Sjögren och Filippa Anderén.

Datum och tid: 4 maj 2017, kl. 16.00- ca 18.30
Samlingsplats: Korsningen Saltängsgatan/Jungfrugatan

Program:
16.00 – Rundvandring inom det tidigare gasverket och hamnområdet under ledning av Elke Myrhede och Ingrid Franzén
Ca 17.00 – Föredrag och Fika på kommunhuset (Rosen)
Ca 18.30 Avslutas studiebesöket

Studiebesöket är kostnadsfritt. Norrköpings kommun bjuder på smörgås och dryck, så vänligen meddela eventuella allergier eller önskemål om specialkost vid anmälan.

Se gärna även inbjudan!

 

Anmälan senast 27 april till: Markus Gustafsson,markus.gustafsson@lansstyrelsen.se, 010-20 18 63 eller Adrian Sandin Sokolik, Linköpings kommun, adrian.sandin@linkoping.se, 013-20 61 79
Föreläsarna eller att kommunen bjuder på fika eller att det är grattis 
Ta på er kläder efter väder!
Boka in i er kalender och anmäl er gärna snarast möjligt.
Varmt välkomna!

2017-05-17

Nya grepp inom sanering av förorenad mark och vatten

Under dagen får ett ax-plock av föredrag om forskning och utveckling, tillsynsperspektivet och upphandling av nya tekniker samt praktiska exempel.

Förmiddagen inleds av moderator Peter Harms-Ringdahl och en uppdatering om Åtgärdsportalen. Därefter blickar vi in i framtiden med ett föredrag från Stina Jansson (Umeå Universitet) om det kommande uppdraget för NASA med fokus på avfallshantering i rymden. Genom Markus Gustafsson, (Länsstyrelsen i Östergötland) och en representant från SGU får vi ett myndighetsperspektiv med inriktning mot tillsyn samt upphandling inför alternativa åtgärder.

Efter lunch rör vi oss mot forskning och utveckling, genom Niels Døssing Overheu (Region Hovedstaden) och Magnus Bergknut (MTC – Miljötekniskt Center) som berättar om pågående utvecklingsprojekt. Dagen avslutas med ett praktiskt exempel från Kvarnholmen i Nacka, där en in situ-sanering av klorerade lösningsmedel i berg pågår. Dels berättar Niklas Törneman (Sweco) om själva saneringen och under dagens sista pass får vi höra tillsynsmyndighetens perspektiv genom Tore Liljekvist (Nacka Kommun).

Kostnad för medlem i Renare Mark: 1 800 kr/person exkl. moms. Kostnad för icke medlem: 2 100 kr/person exkl. moms. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Inbjudan
Program
Anmälan

Anmälan sparas ned, ifylles och skickas till johanna.svederud@liljemark.net.  Vi tar fortfarande emot anmälningar i mån av plats!
Har du frågor är du välkommen att ringa Johanna: 0707-21 02 89

Boka in i er kalender och anmäl er gärna snarast möjligt!
Varmt välkomna!