Kalender för evenemang

Evenemangslista Kalender
iCal Import

2018-01-25

Studiebesök på Fortum bergrum för naftalagring på flytande bädd, Stockholm Ropsten

Nätverket Renare Mark Mälardalen bjuder in till årsmöte och studiebesök den 25 januari 2018 vid Fortums bergrum för naftalagring.

 Stockholm Ropsten

Lagring av nafta för tillverkning av stadsgas i bergrum har orsakat förorening av omgivande grundvatten. Dimensionerande förorening är bensen, i huvudsak källzonen och förorening i grundvatten behandlas med hjälp av Ex situ air stripping med förbränning av stripperluften. Omgivande jordart är berg. Åtgärdsmålen är satta till 0,005 mg bensen per liter vatten.

Halten bensen före åtgärd är bedömd till 30 mg/l. Mängden föroreningar som åtgärdas är uppskattad till 2 000 – 3 000 kg. Den planerade volymen vatten som behandlas är ca 100 000 kubikmeter.

Fortum AB är beställare, Sweco ansvarar för miljökontrollen, Svenskt Olja och Kol AB är entreprenör och miljökontoret i Stockholms stad är tillsynsmyndighet.

OBS! För att få tillträde till området krävs hjälm och varselväst vilket måste medhavas.

Program 2018-01-25

13.30 träffas vi vid Ropstens tunnelbanas station och Olle Hedenström Recirk AB visar oss anläggningen och förklarar hur dem renar bergrummet.

15.15  Årsmöte Renare Mark Mälardalen

Anmälan senast den 18 januari till emma.platesjo@wescon.se

Deltagarantalet är begränsat till max 20 personer

2018-02-13

Framtida Problem?

Samtidigt som det införs åtgärder för att minska utsläpp och användning av gifter så ökar antalet kemiska produkter i vårt samhälle och vi står inför nya utmaningar. Vissa kemiska produkter har välkända effekter på vår hälsa och vår miljö medan för vissa kemikalier och föroreningar saknas det mycket kunskap om hur de påverkar vår hälsa och vår miljö.

Under dagen kommer vi att få lyssna till föredrag som berör några av de äm-nen som länge funnits i vårat ekosystem men som tidigare inte tagits någon större hänsyn till.
Vi inleder dagen med en spaning in i framtiden som följs av Örebro Universi-tet som ger oss bakgrunden, problembeskrivningen och de toxikologiska ef-fekterna av mikroplaster. Därefter får vi höra vad finns det för möjligheter att rena vatten från mikroplaster. Juridikpasset efter lunch kommer att handla om grundläggande ansvar när det gäller verksamhetsutövare och fas-tighetsägare, skälighetsbedömning och miljöansvarsförsäkringar. Vi kommer att få lyssna till möjligheterna till onsite-behandling av PFOS-förorenad jord samt utmaningar och trender med PFAS-förorenade massor. Vad missar vi när vi mäter olika ämnesgrupper kommer Örebro Universitet berätta mer om. Dagen avslutas med att vi lyssna till risker med att använda avfall i kon-struktioner.
Kostnad för medlem i Renare Mark: 1 800 kr/person exkl. moms. Kostnad för icke medlem: 2 100 kr/person exkl. moms. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

OBS: Datum är ändrat till 13 februari! 

Inbjudan
Program kommer inom kort! 
Anmälningsblankett

Anmälan skickas till hanna@enviromiljoteknik.se. – anmälningsblankett skickas senast den 22 december Har du frågor är du välkommen att ringa Hanna: 0706-93 00 56

2018-03-21

Vårmötet 2018

Nu är det dags att planera in Renare Marks vårmöte som går av stapeln på Louis de Geer konsert & kongress i Norrköping 21-22 mars 2018
 Vi kommer som tidigare att ha två dagar seminarium och en stor utställning där ni kan träffa era kollegor i branschen.

Läs mer om vårmötet och anmäl dig här :

http://www.trippus.net/nrm2018

 

Vi ser fram mot att träffa dig i Norrköping.

Arrangörsgruppen/Nätverket Renare Mark