Styrelsen

Ordförande Ulrika Larson, Empirikon
Vice ordförande Carla Schön, Electrolux
Sekreterare Christian Lindmark, Orbicon
Vice sekreterare Maria Gustavsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland
Kassör Martin Tengsved, Ragn-Sells
Övriga
ledamöter
Per Samuelsson, Cowi
Magnus Engwall, Örebro Universitet
Suppleanter Märta Ländell, SGI
Patrick van Hees, Eurofins
Revisorer Mikael Näsström, BN Revision AB
Valberedning Åsa Axheden, Länsstyrelsen Kalmar
Jesper Karlström, Miljöfirman
Jan-Erik Lindström, Key Consult
Koordinator Johanna Svederud, Liljemark Consulting (tel: 070-721 02 89)
Webansvarig Peter Harms-Ringdahl, Orbicon
Nyhetsbrev Johanna Svederud, Liljemark Consulting
Mail till nätverket info@renaremark.se eller ring koordinatorn

Uppdaterad 2016-04-25

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar Malin Norin, NCC och Christin Jonasson, Golder Associates!

Vid frågor, kontakta vår koordinator Johanna Svederud, Liljemark Consulting AB (tel: 070-721 02 89)

Kommentarer inaktiverade.